flekkefjord

Kulturkontaktene

Kulturkontaktene skal være skolens kontaktperson innover i skolesamfunnet og ha ansvar for oppfølging av Den kulturelle skolesekken.

Kulturkontaktene skal være skolens kontaktperson mot fylkesleddet/kommunenivå/andre skoler som er med i Den kulturelle skolesekken.

Kulturkontaktene skal holde seg oppdatert på det som skjer på skole-/kulturområdet.

Kulturkontaktene skal orientere sammen med skole- og kulturadministrasjonen andre ansatte på skolen og elever om aktuelle tilbud/aktiviteter/arrangement.

Kulturkontaktene har ansvar for at det er lagt til rette for tilbudene som besøker skolen.

Kulturkontaktene har ansvar for at aktører i Den kulturelle skolesekken som besøker skolen blir tatt godt i mot, og tatt vare på under besøket.

Ansvaret kan delegeres til lærer/elever som får besøk.

epost til den enkelte kan sendes her:

Hidra Skole; Ann Helene Danielsen
Gyland Skole; Kristine Skoland
Sira Skole; Ann-Magritt Reithaug
Sunde Skole;  Anne Bystadhagen
Søyland skole;Jeanette Torkildsen
Ungdomskolen; Kirsti rom

Videre kontaktinfo finner du på den enkelte skoles side i nedtrekksmenyen øverst til venstre: Velg skole/ barnehage