flekkefjord

DKS er evaluert : Positive erfaringer med Den kulturelle skolesekken

Kirke og Kultur Departementet offentliggjorde evaluerings-rapporten fra NIFU-Step, fredag 8. september.

Den kulturelle skolesekken er et populært og godt forankret tiltak i skolen og er etablert over hele landet. Det viser en evalueringsrapport fra forskningsinstituttet NIFU STEP.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Innholdet i Skolesekken er preget av et mangfold av kunstarter som har en sterk lokal forankring i tråd med Stortingets intensjoner for tiltaket. Ifølge rapporten har man så langt gjort mange positive erfaringer som kan videreføres.

Rapporten peker også på områder med potensial for forbedringer. Utfordringer og muligheter som følge av ordningens forankring i både kultur- og skolesektoren er et sentralt tema i rapporten.

Rapporten skal nå gjennomgås av Kunnskapsdepartmentet og Kultur- og kirkedepartementet. Dette med tanke på hvordan forskernes funn og anbefalinger kan brukes i arbeidet med å styrke og videreutvikle Skolesekken. Evalueringsarbeidet har vært ledet av dr. art. Jorunn Spord Borgen ved NIFU STEP.

Se rapporten og pressemeldingen på KKDs nettsider