flekkefjord

Last ned fylkeskatalogen her!

Utdrag fra første side i katalogen som Vest-Agder fylkeskommune har laget over tilbudene i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2006/2007:

Vi går nå inn i det siste skoleåret i prøveordningen med Den kulturelle skolesekken. Vi håper at ordningen i fortsettelsen vil bli fast.

Alle elever i alle grunnskoler i Vest-Agder får også skoleåret 2006/2007 tilbud om flere besøk fra Den kulturelle skolesekken. Fra og med kommende skoleår omfatter skolekonsertordningen alle kommuner. Nå får samtlige grunnskoleelever i fylket besøk av en skolekonsert på høsten og en på våren. Vi gir som før minst ett årlig tilbud gratis innenfor visuell kunst og ett innenfor scenekunst til alle. Tilbudene innenfor litteratur, natur- og kulturarv og forhistorie utvides betydelig. Innenfor disse områdene blir det nå minst ett årlig tilbud gratis til alle elever. Inndelingen i de ulike feltene nevnt over, er gjort av praktiske grunner. Mange tiltak dekker flere kunst- og kulturfelt samtidig, og flere tiltak er flerkulturelle. Film er også inkludert.

(...)
Vi ønsker dere lykke til med Den kulturelle skolesekken!

Anne Tone Hageland
Fylkeskultursjef

Last ned fylkeskatalogen her!