flekkefjord

Kulturell skulesekk for framtida.

Regjeringen har 30.11 lagt fram en ny stortingsmelding om Den kulturelle skolesekken. St.meld. nr. 8 (2007 - 2008) Kulturell skulesekk for framtida.

Du finner pressemeldinga fra KKD her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Vidaregaande-opplaring-inn-i-Den-kulture.html?id=493029
Meldingen finner du her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/Stmeld-nr-8-2007-2008-.html?id=492761
Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken finner du på: http://www.denkulturelleskolesekken.no