flekkefjord

Bestilling av transport Den kulturelle skolesekken

(oppdatert august 2015)

system @ flekkefjord // 03.11.10

Etter avtale med rutebilstasjonen i Flekkefjord blir rutinen som følger:

Skjema skal fylles ut, faxes eller mailes til rutebilstasjonen og skal inneholde informasjon om hvem som bestiller, når , hvilket arrangement det gjelder og hvem som står bak:

Rutebilstasjonen har fax nr: 38372501 og Mailadresse: johny.liestol@agderkollektivtrafikk.no (send gjerne en kopi til skolesekken@flekkefjord.kommune.no)
BUSS UTENOM RUTE: Nettbuss Sør AS avd. Kvinesdal, Ann Mari Fossdal AnnMari.Fossdal@nettbuss.no Tlf: + 47 91 18 06 28/ + 47 95 45 80 00

Hvem som bestiller : Skole, klasse, antall elever og voksne
Hvor reisen går: fra og til , m klokkeslett
Hva det gjelder: Navn på arrangementet. Og hvem som står bak (DKS lokalt eller fylket/rikskonsertene. ( NB! dette er viktig for seinere fakturering),
De enkelte arrangemente er merket med "eier" i på www.flekkefjord.ksys.no

Dette for å få klarhet i hvem som skal betale reisen er dette viktig da faktura for reisen sendes:

Transport til DKS Lokalproduksjon skal sendes DKSF, Kirkegt 50 4400 Flekkefjord
Transport til DKS Fylkesproduksjon skal sendes : Vest-Agder fylkeskommune, Fakturamottak, Serviceboks 501, 4605 Kristiansand, merket med ressursnr.
91287.
Transport til Rikskonsertforestillinger skal betales av skolen selv.


Ta med dere en kopi av bestillingen og gi til sjåføren

Bestillingskjema finner du i lenkene

bestillingskjema DKStransport (WORD)

bestillingskjema DKStransport (PDF)

eksempel på utfylling av skjema for transport

 

Veiledning til bestilling av buss for elevtransport til DKStilbud i regi av Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen betaler busstransport der det er nødvendig for tilbud fra Den kulturelle skolesekken.
For tilbudene fra Rikskonsertene må skolene selv dekke busstransport, dersom ikke annen avtale er inngått.

Skoler som trenger buss bestiller dette for eksempel hos selskapene angitt under.
Vest-Agder fylkeskommune har gjort avtale med buss-selskapene om dette, og selskapene fakturerer fylkeskommunen direkte. Sørg for å møte senest 10 minutter før forestillingen begynner.

Vi har ikke faste avtaler med busselskap. For små skoler kan det være økonomisk å bruke maxitaxi i stedet. Bruk det billigste tilbudet som fungerer tilfredsstillende.
 
Gi beskjed om at regningene må utstedes til fylkeskommunen.
Merk ny fakturaadresse:
Vest-Agder fylkeskommune, Fakturamottak, Postboks 501, 4605 Kristiansand, merket med ressursnr. 91287.
Ikke send bussregninger som er utstedt til skolene til oss, for vi kan ikke betale regninger som ikke er utstedt til fylkeskommunen.
Be busselskapet merke regning med navn på produksjon og navn på skolen i tillegg til dato.

Det er også viktig å skille mellom tilbudene fra kommunen og tilbudene fra fylkeskommunen slik at regningene kommer til riktig adressat.


Birkeland Bussreiser, tlf. 38183035.e-post: post@bbtur.no Har kontor i Kristiansand og Lyngdal og dekker hele fylket.
Nettbuss Sør Turavdeling  90573602.  e-post: sor@nettbuss.no Kristiansand, Søgne, Vennesla, Songdalen og resten av fylket.